תחומי פעילות/מלונות
03-9271711

מלונות

• כרטיסי מפתח לכניסה לחדרי המלון
• כרטיסי מגבת
• כרטיסי לקוח מתמיד / מועדון לקוחות וכרטיסי הטבה
• הפקת כרטיסים ממותגים לקבוצות קטנות

698X380 (8)

לפולימיל מערך שירותים לאספקת כרטיסים לבתי מלון

  • אספקת כרטיסים מגנטיים או כרטיסי RFID איכותיים לכניסה לחדרי המלון
  • כרטיסי מפתח וכרטיסי מגבת מודפסים – הדפסה באיכות גבוהה כולל הדפסות מיוחדות
  • עיצוב גרפי לכרטיסים בהתאם למיתוג המלון
  • ייצור כרטיסי מפתח וכרטיסי מגבת בכמויות גדולות או קטנות על פי דרישה
  • אספקת הכרטיסים לבתי המלון ברשת בכל רחבי הארץ על פי הזמנות משיכה
  • פתרונות להפקת כרטיסי מועדון לקוחות וכרטיסי הטבה (ראה בהרחבה תחום פעילות – מועדוני לקוחות)