מוצרים / מוצרי RFID / צמיד RFID מנייר
03-9271711

צמיד RFID מנייר