שירותים/הקמת מאגרי תמונות ממוחשבים לזיהוי
03-9271711

הקמת מאגרי תמונות ממוחשבים לזיהוי

MAAGAREI TMUNOT_697X243

 

הדפסת תמונת פנים של אדם על כרטיס היא אמצעי זיהוי הכרחי ומקובלת ביישומים שונים כגון זיהוי עובדים ומבקרים, זיהוי סטודנטים, תעודות, אישורים ועוד. לקראת הפקה של כרטיסים אלה מוטלת על הארגון המשימה של הקמת מאגר תמונות דיגיטליות, באיכות גבוהה ובהתאמה לזהות בעל התמונה. משימה שנראית על פניה פשוטה יכולה להיות מורכבת בעבור ארגונים בינוניים וגדולים וכאשר האוכלוסיה אינה מרוכזת באתר אחד.

פולימיל מציעה פתרונות זיהוי מתקדמים מקצועיים להקמה וניהול של מאגרי תמונות ממוחשבים:

מערכת צילום – ערכה ממוחשבת לצילום הכוללת מצלמה דיגיטלית, תוכנת הפעלה ייעודית וציוד משלים כגון חצובות ורקע לצילום. מאגר התמונות ישמש להפקת תגי הזיהוי ויהיה זמין לארגון לשימושים נוספים ובמערכות שונות כגון מערכת בקרת כניסה.
השכרת מערכות צילום (ראה השכרת מערכות)
שירותי צילום – פולימיל מקיימת ימי צילום מרוכזים באתר/ים לבחירת הלקוח לצילום והקמה של מאגר תמונות ממוחשב. עמד/ות הצילום כוללות ציוד צילום מקצועי ומופעלות על ידי צוות של פולימיל.
איסוף תמונות באמצעות ערכות דיוור – ערכת דיוור ממותגת הכוללת טופס/ספח להדבקת תמונה ומעטפת החזר שבאמצעותם מתבקש הנמען לשלוח תמונת פספורט לצורך הקמת מאגר תמונות ממוחשב והפקת כרטיס. השירות כולל את הפקת הערכות והכנתן למשלוח, סריקה מקצועית של התמונות באיכות גבוהה והקמת המאגר הממוחשב.
פתרונות זיהוי מתקדמים לאיסוף מקוון של תמונות – אתר אינטרנט ממותג בהתאמה אישית לארגון להעלאה קלה של תמונות על ידי האוכלוסייה הרלוונטית. השירות כולל את הקמת האתר, התאמתו לארגון וניהול מאגר התמונות.
פולימיל מציעה פתרונות זיהוי מתקדמים נוספים לאיסוף מקוון של תמונות. אנא פנה אלינו לקבלת מידע נוסף.

כל פתרונות זיהוי מתקדמים אלו כוללים כלים מקצועיים לעיבוד/טיוב תמונה, "גזירה" של התמונות בפרופורציה אחידה לשמירה על איכות הצילום בעת ההדפסה, שמירת קבצי תמונה בפורמטים ובגדלים הנדרשים, וניהול מאגר תמונות הכולל זיהוי חד ערכי של בעל התמונה. בכל התפרונות המימשק למשתמש הוא ידידותי ופשוט ולא נדרש ידע מוקדם בכדי להפעילו בהצלחה.