שירותים/עמדות רישום לכנסים ואירועים
03-9271711

עמדות רישום לכנסים ואירועים

עמדות רישום לכנסים ואירועים

• תגי זיהוי למשתתפי הכנס/הארוע
• כרטיס פרסומי ממותג ואישי למשתתפי הכנס או כרטיס מזכרת מהארוע
• בסיס נתונים של משתתפי הכנס/הארוע
• מאגר תמונות ממוחשבות של משתתפי הכנס/הארוע

פולימיל מספקת פתרונות להקמת עמדה/ות בכנסים וארועים לרישום המשתתפים, צילום תמונה והקמת מאגר תמונות ממוחשבות של המשתתפים ו/או הפקת תג זיהוי או כרטיס אחר. הפתרונות כוללים:

• השכרת מערכות לצילום ו/או הפקת תגים (ראה בהרחבה שירותים – השכרת מערכות)
• הפעלה של עמדות רישום לכנסים או אירועים, צילום ו/או הפקת כרטיס במהלך הכנס/הארוע
• מכירה של מערכות ממוחשבות לצילום והפקת כרטיסים

שירותי העמדה כוללים איסוף פרטים באמצעות טופסי רישום מודפסים או ממוחשבים, צילום תמונה איכותית של באי הכנס בעמדת צילום מקצועית, הפקת כרטיס ומסירת חומרים (כגון פריטים פרסומיים, עיתון מקצועי, מתנה וכד') – כל או חלק מהשירותים לבחירת הלקוח.

השירותים המקצועיים הניתנים במסגרת השכרה של עמדה כוללים הקמת העמדה באתר ביום האירוע, הדרכת מפעילים מטעם הלקוח או אספקת מפעילים מקצועיים, ליווי ושירות טכני ביום הארוע, וכן אספקת כל החומרים הדרושים להפעלת העמדה – כרטיסי פלסטיק ממותגים, חומרים מתכלים להפעלת המדפסת/ות, טפסים/דברי דפוס אחרים ופריטים אחרים בהתאם לדרישת הלקוח.

משך הפעלת העמדה משתנה בהתאם לארוע ויכול להימשך משעות בודדות ועד לעמדה הפועלת מספר ימים ואף מספר שבועות.